line-logo
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
ฟีเจอร์บัตรสมาชิก
ฟีเจอร์สะสมแต้ม
ฟีเจอร์คูปอง
เชื่อมต่อกับระบบอื่น
จัดการ Workspace

รูปแบบบัตรสมาชิก

ใน Privage ธุรกิจสามารถตั้งค่ารูปแบบบัตรสมาชิกได้ 2 แบบ โดยทั้ง 2 แบบสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการสะสมแต้มได้หรือไม่ ดังนี้

บัตรสมาชิกระดับเดียว

เหมาะสำหรับช่วงเริ่มต้นธุรกิจหรือกิจการ เนื่องจากยังมีลูกค้าประจำไม่มากนัก ทำให้ธุรกิจสามารถให้สิทธิประโยชน์กับผู้ที่เป็นลูกค้าประจำได้ทั่วถึงกว่า

บัตรสมาชิกหลายระดับ

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ ที่มีลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะ การแบ่งระดับบัตรสมาชิกเป็นหลายระดับ จะทำให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายกับเราเยอะกว่า รู้สึกได้ถึงสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า และเป็นการ Up sale หรือเพิ่มยอดขายไปในตัว เพื่อรักษาระดับสมาชิกไว้ ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าของเรา Buddy Group

บัตรระดับ Gray

บัตรระดับ Blue

บัตรระดับ Gold

โดยแต่ละบัตรธุรกิจสามารถตั้งค่าคูปองและสิทธิประโยชน์ที่สามารถรับได้ต่างกัน