line-logo
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
ฟีเจอร์บัตรสมาชิก
ฟีเจอร์สะสมแต้ม
ฟีเจอร์คูปอง
เชื่อมต่อกับระบบอื่น
จัดการ Workspace

ตรวจสอบสถานะบัตร

ลูกค้าตรวจสอบด้วยตัวเอง

สามารถ Login ผ่าน Line OA หรือเว็บไซต์ด้วยเบอร์โทรศัพท์

(รูปภาพ)

ตรวจสอบผ่านจุดบริการลูกค้า

สามารถตรวจสอบได้ที่ส่วน "Operation" โดยเข้าไปยัง Dashboard › Member search ในกรอบที่ 2 จะเป็นส่วน Member card ซึ่งจะแสดงสถานะต่างๆของบัตรสมาชิกทุกใบที่ลูกค้าท่านนี้ถืออยู่ เราสามารถจัดการแคมเปญ รวมถึงดูประวัติของลูกค้าได้ที่นี่ทั้งหมด

ตรวจสอบโดย Admin

สามารถตรวจสอบสถานะบัตรได้ที่ Dashboard › Cards › เลือกบัตรสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบ