line-logo

ฟีเจอร์คำถามเพิ่มเติม

Privage | 8 กรกฎาคม 2022, 15:52
ฟีเจอร์คำถามเพิ่มเติม

พริเวจรองรับกฏหมาย PDPA เต็มรูปแบบแล้ววันนี้

Privage | 1 มิถุนายน 2022, 3:50
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบบัตรสมาชิก สะสมแต้ม แบบบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza)

Privage | 24 กันยายน 2021, 10:51
ทุกธุรกิจสามารถมีระบบบัตรสมาชิกแบบ Gon Gang ของบาร์บีคิวพลาซ่า

Privage ระบบบัตรสมาชิก สะสมแต้ม บน Line OA รองรับภาษาไทยแล้ววันนี้

Privage | 15 กันยายน 2021, 11:39
ทั้งส่วนของลูกค้าและระบบจัดการหลังบ้าน

Privage ต่างกับ Line reward อย่างไร

Privage | 19 สิงหาคม 2021, 15:43
Privage ช่วยอัพเกรด Line reward ไปอีกขั้น ให้อิสระกับผู้ประกอบการมากกว่า

ระบบบัตรสมาชิกของศูนย์บริการรถยนต์แตกต่างจากธุรกิจอื่นอย่างไร

Privage | 19 สิงหาคม 2021, 14:28
ศูนย์บริการรถยนต์มีความต้องการระบบัตรสมาชิกที่มีความเฉพาะตัวกว่าธุรกิจอื่นๆ