line-logo
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
ฟีเจอร์บัตรสมาชิก
ฟีเจอร์สะสมแต้ม
ฟีเจอร์คูปอง
เชื่อมต่อกับระบบอื่น
จัดการ Workspace

รูปแบบแต้มหมดอายุ

ปัจจุบันพริเวจ มีรูปแบบการหมดอายุของแต้มอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่

แต้มไม่มีวันหมดอายุ

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ต้องการมีข้อจำกัดเรื่องแต้มใดๆกับลูกค้า ข้อเสียคือในระยะยาวจะมีลูกค้าสะสมแต้มไว้เป็นจำนวนมากจนอาจทำให้ขนาดของหนี้ที่มีต่อลูกค้าในทางบัญชีสูงเกินไป

แต้มหมดอายุราย 2 ปีปฏิทิน

หมดอายุราย 2 ปีปฏิทิน หมายถึงทุกแต้มในปีนี้ จะหมดอายุสิ้นปีถัดไป หมายความระยะเวลาเก็บแต้มได้นานที่สุดคือ 2 ปี และสั้นที่สุดคือ 1 ปีเสมอ เช่น

แต้มที่ได้รับ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 จะถูกตัดออกเนื่องจากหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แต้มที่ได้รับ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 จะถูกตัดออกเนื่องจากหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งเป็นรูปแบบการหมดอายุของแต้มที่ดีที่สุด และได้รับการยอมรับจากลูกค้าปัจจุบัน